Надрукувати

ІЗМАЇЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

« 22 » лютого 2019 року                            м. Ізмаїл                             № 49 - к

Про затвердження Переліку питань знання законодавства
з урахуванням специфіки повноважень
комунальної установи Ізмаїльської міської ради
«Ізмаїльський міський інклюзивно-ресурсний центр»
для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів
на вакантні посади педагогічних працівників

Відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545, Положенням про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльський міський інклюзивно-ресурсний центр», затвердженого наказом відділу освіти Ізмаїльської міської ради від 07.02.2019 № 30-к та з метою проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльський міський інклюзивно-ресурсний центр»

НАКАЗУЮ:

1. ЗАТВЕРДИТИ Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень комунальної установи Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльський міський інклюзивно-ресурсний центр» у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами для складання кваліфікаційного іспиту кандидатів на вакантні посади педагогічних працівників (додаток 1).

2. ЗАТВЕРДИТИ Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень комунальної установи Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльський міський інклюзивно-ресурсний центр» знання основ спеціальної педагогіки для складання кваліфікаційного іспиту кандидатів на вакантні посади педагогічних працівників (додаток 2).

3. ЗАТВЕРДИТИ Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень комунальної установи Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльський міський інклюзивно-ресурсний центр» для складання кваліфікаційного іспиту на вакантну посаду вчителя з лікувальної фізкультури (додаток 3).

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Начальник відділу освіти Ізмаїльської міської ради                Ж.М. Волканецька

 

  

Додаток 1
до наказу відділу освіти
Ізмаїльської міської ради
від «22» лютого 2019 року № 49-к

Перелік питань
на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень комунальної установи Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльський міський інклюзивно-ресурсний центр» у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами для складання кваліфікаційного іспиту кандидатів на вакантні посади
педагогічних працівників

1. Основні законодавчі документи України в галузі інклюзивної та спеціальної освіти.
2. Визначення термінів: інклюзивне навчання (ст.1 Закону України «Про освіту»).
3. Визначення термінів: інклюзивне освітнє середовище (ст.1 Закону України «Про освіту»).
4. Визначення термінів: особа з особливими освітніми потребами (ст.1 Закону України «Про освіту»).
5. Основні принципи освіти (ст.6 Закону України «Про освіту»).
6. Освіта осіб з особливими освітніми потребами (ст. 19 Закону України «Про освіту»).
7. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (ст. 20 Закону України «Про освіту).
8. Інклюзивне навчання відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 20 Закону України «Про освіту»).
9. Державні стандарти освіти (ст. 32 Закону України «Про освіту»).
10. Інклюзивне навчання відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 16¹ Закону України «Про загальну середню освіту»).
11. Виховний процес у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами (п.4 ст. 17 Закону України «Про загальну середню освіту»).
12. Освітня програма (ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту»).
13. Учасники освітнього процесу (ст. 27 Закону України «Про дошкільну освіту»).
14. Права дитини у сфері дошкільної освіти (ст. 28 Закону України «Про дошкільну освіту»).
15. Завдання інклюзивно-ресурсного центру (постанова КМУ від 12.07.2017 №545).
16. Завдання центру підтримки інклюзивної освіти (постанова КМУ від 22.08.2018 № 617).
17. Вимоги до організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (п.1 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, постанови КМУ від 15.08.2011 № 872).
18. Особливість навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами (п.11 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, постанови КМУ від 15.08.2011 № 872).

Начальник відділу освіти Ізмаїльської міської ради   Ж.М. Волканецька

 

 

Додаток 2
до наказу відділу освіти
Ізмаїльської міської ради
від «22» лютого 2019 року № 49-к

Перелік питань
на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень комунальної установи Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльський міський інклюзивно-ресурсний центр» знання основ спеціальної педагогіки для складання кваліфікаційного іспиту кандидатів на вакантні посади педагогічних працівників

1. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.
2. Загальна характеристика основних груп дітей з особливими потребами. Причини виникнення порушень розвитку.
3. Особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).
4. Навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).
5. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.
6. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
7. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).
8. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).
9. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.
10. Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.
11. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.
12. Психолого-педагогічна допомога дітям з особливими освітніми потребами.
13. Сучасні уявлення про порушення у розвитку дітей. Загальні проблеми психодіагностики порушень у розвитку.
14. Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.
15. Фактори, які у пренатальний період приводять до порушень психофізичного розвитку дитини.
16. Фактори, які у натальний та постнатальний період приводять до порушень психофізичного розвитку дитини.
17. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами (ІПР).
18. Створення корекційно-розвиткового середовища та його роль у процесі навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку.
19. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.
20. Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Начальник відділу освіти Ізмаїльської міської ради   Ж.М. Волканецька

 

 

Додаток 3
до наказу відділу освіти
Ізмаїльської міської ради
від «22» лютого 2019 року № 49-к

Перелік питань
на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень комунальної установи Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльський міський інклюзивно-ресурсний центр» для складання кваліфікаційного іспиту на вакантну посаду вчителя з лікувальної фізкультури

1. Визначення поняття «реабілітація». Завдання, мета та принципи реабілітації.
2. Фізична реабілітація. Мета та завдання фізичної реабілітації.
3. Розкрийте поняття лікувальної фізкультури.
4. Класифікація засобів і методів лікувальної фізкультури.
5. Характеристика заняття з лікувальної гімнастики.
6. Періоди застосування лікувальної фізичної культури.
7. Лікувальний масаж. Основні і допоміжні прийоми лікувального масажу.
8. Відмінні особливості лікувальної фізкультури.
9. Показання та протипоказання до призначення лікувальної фізкультури.
10. Лікувальна фізкультура при ДЦП.
11. Мета, завдання і засоби ЛФК для дітей з ослабленим зором.
12. Застосування засобів лікувальної фізичної культури для різних вікових категорій дітей з аутизмом.
13. Фізична реабілітація дітей при захворюваннях і травмах нервової системи.
14. Фізична реабілітація дітей при захворюваннях і травмах опорно-рухового апарату.
15. Фізична реабілітація дітей при сколіозі.

Начальник відділу освіти Ізмаїльської міської ради    Ж.М. Волканецька

 

Share